Dra nytte av sømløs levering via API

Application Programming Interface (API) er en enkel protokoll som tillater interaksjoner mellom forskjellige systemer. API tillater sømløs overføring av informasjon uten behov for manuell håndtering. Vi har innført dette systemet for å gjøre det enklere for våre kunder å bestille og håndtere innhold uten å måtte gå den vanlige veien. Med Topcontents API-integrasjon kan du tilkobles din nettside, og både lage og motta bestillinger automatisk.

Hvordan det fungerer

Håndtering av bestillinger via Topcontents API er veldig enkelt, og krever bare litt innsats fra din side – som kan deles opp i to steg. Det første steget omfatter opprettelse av et koblingspunkt, slik at ditt system kan kommunisere med Topcontents API. Dette kan enkelt gjøres av din utvikler. Etter at det er gjort, kan du følge neste steg.

Dette er steget der magien starter. Du kan bruke det opprettede koblingspunktet for å sende oss teksten du vil ha oversatt, og så fort oversettelsen er gjort vil du få endelig tekst automatisk levert til ditt system. Du kan også be om å få laget originale artikler etter spesifikke instruksjoner, som også vil leveres automatisk til ditt system.

Fordeler ved å bruke Topcontents API

Vanligvis vil du måtte håndtere alt innhold du bestiller manuelt via vårt system, som kan være litt tungvint om bestillingen din er stor eller av varierende innhold. Ved å bruke Topcontents API vil alle bestillinger lastes opp automatisk til ditt system når de er ferdige, uten at du trenger å gjøre noe. Dette gjør levering av bestillingen raskere og mindre arbeidskrevende.

Med Topcontents API kan du tilpasse bestillingen til din nettsides stil eller ethvert annet format du måtte ønske. Husk at vi ikke bare leverer innhold av høy kvalitet – vi optimaliserer også vårt system for å gjøre prosessen så enkel som mulig. Alt du trenger å gjøre er å kontakte oss for å komme i gang med hele prosessen. Vårt team på kundeservice vil gjerne høre fra deg. Du kan få mer informasjon her